2005 - 2006 കാലഘട്ടം. mp3 ഫോർമ്മാറ്റിനു പേറ്റന്റുള്ളത് കൊണ്ട്, അത് ലിനക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ ഏഴ് തവണ ബ്രൗസിങ്ങ് സെറ്ററിൽ പോയി ഫ്ലോപ്പികളിലാക്കി കൊണ്ടുവന്ന കോഡക്ക് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് ചീറ്റി, പിന്നെ പാട്ടൊക്കെ OGG ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, അതും ചീറ്റി, പ്രവീണിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി, ഡെബിയൻ ഡിസ്റ്റ്രോയിൽ mp3 വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് കേട്ട് അതിന്റെ 15 ഡിവിഡി റിപ്പോസിട്രിക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽ പോയി, ബാലകൃഷ്ണൻസാറെ കണ്ട്, ശ്രീനാഥിനെ പരിചയപ്പെട്ട്, വരുന്ന വഴിക്ക് പോക്കറ്റടിക്കപ്പെട്ട്, കള്ളവണ്ടി കയറി വീട്ടിൽ വന്ന് പിന്നീട് ഒരു ആഴ്ചയോളം സമയ'അധ്വാനിച്ച്' ലിനക്സിൽ വിദ്യാസാഗറിന്റെ തമിഴ്-മലയാളം പാട്ടുകൾ കേട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയ രോമാഞ്ചം! (ചൈൽഡ് ഹുഡ് വാസ് ഓസം. ജെപിജി)

mp3 ഫോർമാറ്റിനു മുകളിൽ ടെക്നികളർ-ഐഐഎസ് എന്നിവർക്കുള്ള പേറ്റന്റുകൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പേറ്റന്റ് ഇല്ലാതെയായി.