April 8, 2015No Comments

Chotushkone

Chotushkone, Bengali, 2014 : A multidimensional movie with a strong narration pattern. The story revolves around four central characters who is trying to make an anthology movie - and the way anthology movies are contained inside the frame is amazing. The dialogs, cuts and transitions between real and reel are a pure treat to watch. While some parts of the movie makes the climax predictable, the final epilogue makes it a brilliant composition, which makes the movie more realistic. And when you watch a movie, that contains a movie discussion, in which characters accepts the influence of Woody Allen - that's wow ! No wonder it won National award for best direction and best original script

January 6, 2015No Comments

തീവണ്ടിയിൽ ഒപ്പമുള്ള ബംഗാളികൾ നാലുവയസ്സുള്ള ബംഗാളി പയ്യനോട് വാക്കുകളുടെ മലയാളം ചോദിച്ച് ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കുന്നു. ശരിയുത്തരം കേട്ട് ക്ലാപ് ചെയ്യുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ സന്തുഷ്ടരാവുന്നു. ശ്രേഷ്ഠം മലയാളം!

August 26, 2014No Comments

കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് ബംഗാളികളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറബികൾ മലയാളിയോട് കാണിക്കുന്നതിലും കഷ്ടമാണ്. ബസ്സിലും, വഴിചോദിക്കുമ്പോഴും ഹോട്ടലിലും ബംഗാളിയെ കണുമ്പോൾ പുച്ഛിച്ച്, അവനെ ആക്കി അവന്റെ മാതൃഭാഷയല്ലാത്ത ഹിന്ദിയിൽ ക കോ ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാക്കുമ്പോൾ മലയാളിയെ മദ്രാസിയെന്നും മലബാറി എന്നും വിളിക്കുന്ന അറബികളെ പോലെ അവരും നമ്മളെ കാണുന്നുവെന്നും അറബിയെ പോലെ ഇരിന്നിടം കുഴിച്ച നാലു തലമുറക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയുള്ള ഒരു കോപ്പും നമ്മടെ മണ്ണിന് താഴെയില്ലെന്നും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.