യുണിവേർസിറ്റി സൈറ്റ് ഹാക്ക്‌‌ ചെയ്ത് അതിൽ‌ പാകിസ്ഥാൻ കി ജെയ് ഇടുന്നതിനു പകരം സപ്ലിയുള്ള പിള്ളാരുടെ മാർക്ക് തിരുത്തി ജയിപ്പിച്ചൂടേ പാകിസ്ഥാൻ ഹാക്കർമാരേ? പുണ്യം കിട്ടും!

ധർമ്മദുരൈ, 2016 : വയറു വേദനയുമായി വരുന്ന കുട്ടിയോട് എന്താണ് കഴിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച് പൊറോട്ടായാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഡോക്ടറായ വിജയ്‌സേതുപതി : “പൊറോട്ട ഒക്കെ കഴിക്കാവോ? കേരളത്തിൽ പൊറോട്ട ബാൻ തന്നെ ചെയ്തു. പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന മൈദമാവ് എടുത്ത് കഴിക്കാമോ?”

ങേ!

#പൊറോട്ടയെപറയുന്നോടാ

ഖേദിച്ചാൽ തീരുന്നതിലും ജീർണിച്ച വാക്കുകളാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിനേയും വാമൊഴിവഴക്കമായും, നാടൻ പ്രയോഗമായും ന്യായികരിക്കാൻ ആളുകൾ കാണും.

പൊതുപ്രവർത്തക എന്നു വിളിക്കാൻ ഇനി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനു അർഹതയില്ല! കഷ്ടം.

നമ്മുക്കറിയും എന്ന് ധരിക്കുന്ന പലതും സത്യത്തിൽ നമ്മുക്കറിയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള നല്ല വഴി ബാൽകി സിനിമകളിലെ ഇളയരാജ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. ട്യൂൺ അറിയാം. പക്ഷെ ഒപ്പം പാടാൻ നോക്കിയാൽ ലിറിക്സും ടെമ്പോയും വേറേ!

പൊട്ടക്കിനറ്റിലെ തവളയാണ് കെ ആർ കെ എന്നും ‘അണ്ണനെ’ പറഞ്ഞ ആ അഹങ്കാരിയെ തെറി വിളിച്ച്, പൊങ്കാലയിട്ട് , ഹാക്ക് ചെയ്ത് വിറപ്പ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ അങ്ങ് പേടിച്ച് പോയി ലാലേട്ടന്റെ പഴയ സിനിമകൾ കണ്ട്, അതിലെ അഭിനയം കണ്ട് സോറി പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ധരിക്കരുത്. നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഇന്റർനെറ്റിൽ വൃത്തിയായി ചിലവാക്കാൻ അറിയുന്ന, അതിൽ നിന്ന് ജീവിതമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താൻ അറിയുന്ന, അറ്റൻഷനു വേണ്ടി മാത്രം ട്വിറ്ററിൽ കയറുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് അദ്ദേഹം.

സ്വയം തല്ല് കൊള്ളാൻ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ വീണ്ടും ഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോവർസ് കൂടി, എങ്കേജ്മെന്റ് കൂടി, ചോട്ടാഭീം എന്ന് വിളിച്ചതും, ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതും (ഹ ഹാ), ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞതും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളും ഫോട്ടോ സഹിതം വാർത്തയുമായി.

ഇനി ഇതേ നമ്പറിനു ചേരുന്ന അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറവുമായി സാർ വീണ്ടും വരും. അടുത്ത ചൊറി, വികാരവ്രണ പൊട്ടിക്കൽ, പൊങ്കാല, വാർത്ത!

പൊട്ടക്കിനറ്റിലെ തവളയാണ് കെ ആർ കെ എന്നും ‘അണ്ണനെ’ പറഞ്ഞ ആ അഹങ്കാരിയെ തെറി വിളിച്ച്, പൊങ്കാലയിട്ട് , ഹാക്ക് ചെയ്ത് വിറപ്പ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ അങ്ങ് പേടിച്ച് പോയി ലാലേട്ടന്റെ പഴയ സിനിമകൾ കണ്ട്, അതിലെ അഭിനയം കണ്ട് സോറി പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ധരിക്കരുത്. നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഇന്റർനെറ്റിൽ വൃത്തിയായി ചിലവാക്കാൻ അറിയുന്ന, അതിൽ നിന്ന് ജീവിതമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താൻ അറിയുന്ന, അറ്റൻഷനു വേണ്ടി മാത്രം ട്വിറ്ററിൽ കയറുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് അദ്ദേഹം. സ്വയം തല്ല് കൊള്ളാൻ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ വീണ്ടും ഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോവർസ് കൂടി, എങ്കേജ്മെന്റ് കൂടി, ചോട്ടാഭീം എന്ന് വിളിച്ചതും, ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതും (ഹ ഹാ), ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞതും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളും ഫോട്ടോ സഹിതം വാർത്തയുമായി. ഇനി ഇതേ നമ്പറിനു ചേരുന്ന അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറവുമായി സാർ വീണ്ടും വരും. അടുത്ത ചൊറി, വികാരവ്രണ പൊട്ടിക്കൽ, പൊങ്കാല, വാർത്ത!


പൊട്ടക്കിനറ്റിലെ തവളയാണ് കെ ആർ കെ എന്നും ‘അണ്ണനെ’ പറഞ്ഞ ആ അഹങ്കാരിയെ തെറി വിളിച്ച്, പൊങ്കാലയിട്ട് , ഹാക്ക് ചെയ്ത് വിറപ്പ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ അങ്ങ് പേടിച്ച് പോയി ലാലേട്ടന്റെ പഴയ സിനിമകൾ കണ്ട്, അതിലെ അഭിനയം കണ്ട് സോറി പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ധരിക്കരുത്. നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി ഇന്റർനെറ്റിൽ വൃത്തിയായി ചിലവാക്കാൻ അറിയുന്ന, അതിൽ നിന്ന് ജീവിതമാർഗ്ഗം കണ്ടെത്താൻ അറിയുന്ന, അറ്റൻഷനു വേണ്ടി മാത്രം ട്വിറ്ററിൽ കയറുന്ന മഹാനുഭാവനാണ് അദ്ദേഹം.

സ്വയം തല്ല് കൊള്ളാൻ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യ വീണ്ടും ഫലിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോവർസ് കൂടി, എങ്കേജ്മെന്റ് കൂടി, ചോട്ടാഭീം എന്ന് വിളിച്ചതും, ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതും (ഹ ഹാ), ഇപ്പോൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞതും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ പത്രങ്ങളും ഫോട്ടോ സഹിതം വാർത്തയുമായി.

ഇനി ഇതേ നമ്പറിനു ചേരുന്ന അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറവുമായി സാർ വീണ്ടും വരും. അടുത്ത ചൊറി, വികാരവ്രണ പൊട്ടിക്കൽ, പൊങ്കാല, വാർത്ത!

ന്യായികരണ(അ)സിങ്കങ്ങളോട്,

1. എതിർക്കുന്നവനോട്, എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനോട് ഊളമ്പാറയിൽ പോവാൻ പറയുന്നതും, പാകിസ്ഥാനിലോട് പോവാൻ പറയുന്നതിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല.

2. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കും, ഇടയിൽ കയറിയാൽ നീലകണ്ഠന്റെ തനി നിറം കാണും എന്നു പറയുന്നവർ, അത് ദേവ-പശു-സംരക്ഷണത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഭൂമി കയ്യേറ്റത്തെ ന്യായികരിച്ചാണെങ്കിലും പറയുന്ന ആ ധാർഷ്ട്യത്തിനു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.

3. ജീവിതത്തിൽ താങ്ങാവുന്നതിലും വലിയ ആഘാതങ്ങൾക്ക് ഇരയായ അമ്മമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ അജണ്ടയായും പ്രതിപക്ഷനാടകാമായി കാണുന്നത് അത് ഹൈദ്രാബാദ് യുണിവേർസിറ്റിയിൽ ആയാലും നെഹ്രുവിൽ ആയാലും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല.

4. ഒരു നയത്തിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനെ ലിബറൽ-വട്ടനായും ദേശദ്രോഹിയായി മുദ്രകുത്തുന്നതും സംഘിയായി ലേബൽ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യസം ഒന്നുമില്ല.

5. ഭരണത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആശയപരമായ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യൂടേർൺ അടിക്കുന്നത്, അത് കള്ളപ്പണത്തിലായാലും ആധാറിലായാലും ഭൂസംരക്ഷണത്തിൽ ആയാലും (വിണ്ടും ആധാറിലായാലും) തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല.

രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇടത് വലത് സങ്കല്പം ഒരു വരയുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു വര വൃത്താകൃതിയിലാണ് എന്ന് എവിടെയൊ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെ ആണ് ഇവിടെയുള്ള സ്ഥിതി ഗതികളെന്ന് വരുത്തരുത്. ന്യായികരിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് ഇതിനെ അവസാനത്തെ ഇടത് സർക്കാർ ആക്കരുത്.

“സംഭാഷണത്തിൽ ബോഡി ലാഗ്വേജിനു പ്രസക്തിയില്ലേ?”

“ഇല്ല. അത് വാമൊഴിവഴക്ക-നാടൻപ്രയൊഗ-നിഷ്കളങ്ക..”

“ആ.. മതി. മനസ്സിലായി. തൃപ്തിയായി.”

#ആരോട്പറയാൻആരുകേൾക്കാൻ

“കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മദ്യപാനം നിർത്താനായി എല്ലാ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലും സർക്കാർ ഡിഅഡിക്ഷൻ സെൻറർ തുടങ്ങണം..”

പോസിബിൾ ആവശ്യം ഫ്രം ന്യായികരണ തൊഴിലാളികൾ.

“കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മധ്യപാനം നിർത്താനായി എല്ലാ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലും സർക്കാർ ഡിഅഡിക്ഷൻ സെറ്റർ തുടങ്ങണം..”

എല്ലാം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പെടലിക്കിട്ട് ന്യായികരണ മണിപ്രവാളങ്ങൾ എഴുതുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം.

തളയ്ക്കാൻ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും എന്തിനാ എന്റെ ഇരട്ടചങ്കാ, ഇത് പോലൊരു മന്ത്രി പോരേ‽

മണിമുഴക്കം പെമ്പിളൈ ഒരുമയ്യ്കെതിരേയും. ദുരന്തം.

സർക്കാറിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മണിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എറ്റവും നല്ല കാര്യം രാജി വച്ച് പോവുന്നതാണ്. സർക്കാർ എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തെളിയിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നത് രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും.