ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പോലെ, ദേ വേറൊരണ്ണം.


ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് പോലെ, ദേ വേറൊരണ്ണം.

രാവിലെ കോഡെഴുതിയും രാത്രി തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിതാങ്കൂർ ചരിത്രവും രുചി ഐതിഹ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ബോളി വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ത്രിവാന്ത്രം ബാലക്കിനു എത്ര ലൈക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരേ!


രാവിലെ കോഡെഴുതിയും രാത്രി തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിതാങ്കൂർ ചരിത്രവും രുചി ഐതിഹ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ബോളി വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ത്രിവാന്ത്രം ബാലക്കിനു എത്ര ലൈക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരേ!

ദാറ്റ് എസ്കലേറ്റഡ് ക്യുക്ലി.


ദാറ്റ് എസ്കലേറ്റഡ് ക്യുക്ലി.

Aadhaar-bank account linking put off for now till further notice & a new date. Now I wanna sent 1,021 copies of this to HDFC. 771 in email and rest as SMS.


Aadhaar-bank account linking put off for now till further notice & a new date.

Now I wanna sent 1,021 copies of this to HDFC. 771 in email and rest as SMS.

ബുദ്ധിജീവികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പേജിലെ ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകൾ സക്കർബർഗ്ഗിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചാൽ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ബിറ്റ് കോയൻ രൂപത്തിൽ പേയ്മെന്റ് വരും. ആ പേയ്മന്റ് വച്ച് ലുലുമാളിനു പിന്നിലുള്ള മാരിയറ്റ് റൊക്കം പെയ്മന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ “ഹ ഹ ഹാ” റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തയായിരം ആയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. <3


ബുദ്ധിജീവികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പേജിലെ ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകൾ സക്കർബർഗ്ഗിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചാൽ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ബിറ്റ് കോയൻ രൂപത്തിൽ പേയ്മെന്റ് വരും. ആ പേയ്മന്റ് വച്ച് ലുലുമാളിനു പിന്നിലുള്ള മാരിയറ്റ് റൊക്കം പെയ്മന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ “ഹ ഹ ഹാ” റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തയായിരം ആയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. <3

:)


🙂

25വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു ഡിസംബർ 6നു ഇറങ്ങിയ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ പത്രം.


25വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു ഡിസംബർ 6നു ഇറങ്ങിയ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ പത്രം.

സിനിമ‌യുടെ റിലീസ് മാറ്റി വച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും വെള്ളിനക്ഷത്രത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. റിവ്യു‌ കൃത്യമായി, കൊടുത്തിരിക്കും! വേണമെങ്കിൽ‌ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും.


സിനിമ‌യുടെ റിലീസ് മാറ്റി വച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും വെള്ളിനക്ഷത്രത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. റിവ്യു‌ കൃത്യമായി, കൊടുത്തിരിക്കും! വേണമെങ്കിൽ‌ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും.

മധുപാൽ പടം. ❤


മധുപാൽ പടം. ❤

ബി.ജെ.പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ്. പീയുഷ് ഗോയൽ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ. നല്ല സ്വഭാവം. നല്ല കാഴ്ചപാട്!


ബി.ജെ.പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ്. പീയുഷ് ഗോയൽ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ. നല്ല സ്വഭാവം. നല്ല കാഴ്ചപാട്!

2008 ഡിസംബർ. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പ്രമോദ് സാറും (Pramode CE) പിന്നെ ഏതോ ഒരാളും, പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിക്കിപ്പീഡിയ അഡ്മിനൊ, ഓട്ടോക്രാട്ടൊ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. അറിയില്ല. പി.എസ് : ഇത് അഭിഷേക്ക് ജേക്കബ് (Abhishek Jacob) അല്ല.


2008 ഡിസംബർ. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പ്രമോദ് സാറും (Pramode CE) പിന്നെ ഏതോ ഒരാളും, പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിക്കിപ്പീഡിയ അഡ്മിനൊ, ഓട്ടോക്രാട്ടൊ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. അറിയില്ല.

പി.എസ് : ഇത് അഭിഷേക്ക് ജേക്കബ് (Abhishek Jacob) അല്ല.