സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സാധാരണ വനിതയും, ഭര്‍ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സാധാരണ പുരുഷനുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാമ്പത്യബന്ധത്തില്‍ ഉലച്ചിലുകളുണ്ടെന്നും ഭര്‍ത്താവിനു മറ്റൊരു സ്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇന്റര്‍നെറ്റ് പോലൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ വിളിച്ച് പറയുകയും, പിന്നീട് അത് വെറുമൊരു ഹാക്കായിരുന്നു എന്ന് ദമ്പതികള്‍ ചേര്‍ന്ന് പറയുകയും, മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നും വിചാരിക്കുക. ആ ഭര്‍ത്താവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലല്ലാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ശതമാനമാണ്? ആ വ്യക്തിയോട് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം, രീതി എന്തായിരിക്കും?

Leave a Reply