ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് :

* മൊബൈൽ നിലത്ത് വീണ് സ്‌ക്രീൻ തകർന്നു.
* ലാപ്‌ടോപ് ഒരു ദിവസം തൊട്ട് അനങ്ങാതായി.
* ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി ഫാൻ കത്തി പോയി.
* ഇപ്പോൾ വീട്ടിനു മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ഹൌസ് ഓണറുടെ റെവ കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു.

Leave a Reply