ഈ കേസ് ഒരു കേസാണോ? പ്രതിയുടേയൊ വാദിയുടേയൊ അതെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളെ കോടതിയിൽ കൊണ്ട് പോയി കാണിച്ചാൽ മതി, കൊലപാതകകേസിൽ നിന്ന് വരെ ഊരിപോവാം, മഞ്ജു ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply