എന്നോട് ക്രഷ്/ പ്രേമം തോന്നിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇൻബോക്സിൽ “എങ്കിലും” വന്നു പറയണം. പ്ലീസ്. ഇതൊരു അപേക്ഷ ആയി കാണണം.( ട്രെന്റാണത്രേ ട്രെന്റ്! )

Leave a Reply