“ഇതാരാ…മീനാക്ഷിയോ.. എന്താ മോളേ സ്കൂട്ടറില്…” ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻസ്!

Leave a Reply