കൊച്ചിയിലെ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉബർ/ഓലാ കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷ്ണറുടെ ഓർഡർ ഉണ്ടത്രേ! സ്റ്റേഷനിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയ ഉബർ ഡ്രൈവറെ മെരട്ടുന്ന ഒരു ഓട്ടോചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മൊഴിമുത്താണിത്.

ഗംഭീര ഡയലോഗ്. അതിലും ഗംഭീര സ്വഭാവം. ഇനി അങ്ങനെ ശരിക്കും നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതികിടിലം. ഉടൻ തന്നെ കേരളം നന്നാവുന്നതായിരിക്കും!

Leave a Reply