ഇനി ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയോട് പാകിസ്ഥാനിൽ പോവാൻ പറയുമായിരിക്കും.

Leave a Reply