“ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥിര താമസമില്ലാത്ത മോഡിയെ നാടുകടത്താന്‍ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്ന്”- വിഎസ്. ഈ പ്രായത്തിലും നല്ല പഞ്ചുള്ള ഡയലോഗുകളാ!!

Leave a Reply