ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സിൽമ പിടിച്ചാലോ? ഗുണ്ടായിസം കണ്ട് മനസ്സലിയുന്ന ബൗൺസർ ഗുണ്ടയായി സൽമാൻ ഖാനെ കൊണ്ടൂവരാം, പിന്നെ ഒരു ഫോറിൻ മോഡലിനെ പിടിച്ച് സാരിയുടുപ്പിച്ച് മല്ലു ഗേൾ ആക്കി പ്രേമിപ്പിക്കാം

Leave a Reply