‘ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റ് വീണൊ’ എന്ന് വി ടി ബലരാമന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്. രണ്ടര കൊല്ലം നോബോൾ മാത്രം എഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ക്രീസിൽ നിന്ന പാലാകാരന്റെ ടീം മെമ്പർ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം.

Leave a Reply