"പെണ്ണുകാണാന്‍ വന്ന ചെക്കനു ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തപ്പൊ പാലക്കാടന്‍ മലയാളം പറഞ്ഞില്ലാനും പറഞ്ഞ് മഞ്ചു ചേച്ചിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാന്‍ പറ്റോ സാറേ?"