മൂന്നു വര്‍ഷത്തിലെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം മന്‍മോഹന്‍ സിംങ്ങ് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നില്‍ ! നാളെ ഒരു ഹര്‍ത്താല്‍ വിളിച്ചാലോ?

- feeling ധ്യാനം 'ദേ'യം നരസിങ്കം...