ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതൊക്കെ ട്രൈനിലെ കക്കൂസിന്റെ ഭിത്തിൽ എഴുതുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ശ്രീ സിദ്ദീഖ്. (പണ്ട് രഞ്ജിത്ത് സാർ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ്.) ഈ സിദ്ദിഖ് നടത്തിയിരുന്ന മാസികയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു?

ആഹ്. ബെസ്റ്റ്.