ഹരിയാനയിൽ നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഇറച്ചി വിൽക്കരുതെന്ന് ശിവസേനയുടെ 'നിയമം'. കെ എഫ് സി അടക്കം അഞ്ഞൂറോളം കടകൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവർ അടപ്പിച്ചത്രേ!