ഏഷ്യാനെറ്റിൽ കബാലി മലയാളം. സാധാരണക്കാരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഭാഷയിലാണ്. എംടി ലോഹിതദാസ് കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് തമിഴ് സിനിമ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ചാനലുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷയിൽ കോമഡി പറയുന്ന വടിവേലു വിവേക്കിനെയൊക്കെ കണേണ്ടി വന്നേനേ!