വെൽക്കം ടു സെന്റ്രൽ ജയിൽ, 2016 : രണ്ടു പേരെ കുത്തിക്കൊന്നാൽ ജീവപര്യന്തം പോലും കിട്ടില്ലെന്ന് സിൽമയിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? എങ്കിൽ സംവിധായകനേയും പ്രൊഡ്യൂസറേയും വെട്ടിക്കൊന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. 😤😤