പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അടുത്ത ജിത്തു ജോസഫ് പടത്തിലെ നായകൻ. ദുൽഖർ 'കുഞ്ഞിക്ക' ആയോണ്ട് പ്രണവ് 'കുഞ്ഞേട്ടൻ' ആവായിരിക്കും, ല്ലേ!