ഐഫോൺ‌ യുസേർസിനെ‌ തിരിച്ചറിയാൻ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക്‌ പ്രൊഫൈൽ‌ പിക്ക് നോക്കിയാൽ മതി! - പ്രിസംകിട്ടാത്തവന്റെരോധനം