മമ്മൂട്ടി സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ വന്നതും അതിനൊരു കൊട്ട ട്രോൾ വന്നതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. വന്നപാടെ കൊറേയെണ്ണം വന്ന് പേജിപ്പൊ പൂട്ടിക്കുമെന്നും ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോളാനും (അമിത്ഷാ ചേച്ചി മോഡൽ) ഡയലോഗ് അടിച്ച് പോയായിരുന്നു. ദേ, ഇപ്പൊ മമ്മുട്ടി തന്നെ അതെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇനി ഇക്കയെ ആക്കി എന്നും പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേജ് തന്നെ ഫാൻസ് പൂട്ടിക്കുമോ? ആ!